GDPR

Ești aici: Acasă / GDPR

Privind Protecția Datelor Personale

S.C. ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A. cu sediul in Judetul BRAILA, Localitatea BRAILA, B-dul Al. I. Cuza Nr. 152, CIF RO35019634 , N.R.C J9/526/2015 , Cont Bancar RO78 RZBR 0000 0600 2045 1439 deschis la Raiffeisen Bank, si avand adresa de corespondenta in Judetul BRAILA, Localitatea BRAILA C.P. 810025, B-dul Al. I. Cuza Nr. 152,telefon: +40239.680.500, fax: +40239.680.501, e-mail: , , Licenta de operare nr. 9/2017, reprezentata prin Director General: Iorga Dorulet, cu privire la contractul incheiat/contractele incheiate/intre parti, in contextul noilor standarde europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR – General Data Protection Regulation) va aduce la cunostinta urmatoarele:

1. Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucram numele si prenumele dumneavoastra, domiciliul, precum si datele de indentificare ale societatii dumneavoastra(sediu, denumire, adresa) cuprinse in contractul incheiat cu noi, pentru:

- executarea contractului incheiat cu dumneavoastra, inclusiv realizarea activitatilor efectuate de noi in interesul dumneavoastra, in virtutea contractului dintre noi;

- indeplinirea obligatiilor fiscale legate de plata onorariului

- indeplinirea obligatiei noastre profesionale de tinere a evidentei contractelor incheiate.

Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor societatii.

3. Prelucram numarul dumneavoastra de telefon si adresa dumneavoastra de e-mail, pentru: comunicarea cu dumneavoastra. Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor societatii.

4. Prelucram datele cuprinse in solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi si datele prepusilor si tertilor cuprinse in inscrisurile pe care ni le aduceti la cunostinta, pentru: realizarea obiectului din contractul semnat intre parti. Aceste date vor fi pastrate pe durata executarii contractului dintre dumneavoastra si societate.

5. Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6. Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumneavoastra sau indeplinirea obligatiilor asumate prin contract.

7. Revizuim in fiecare an datele colectate, analizand in ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor mentionate, intereselor dumneavoastra legitime sau indeplinirii obligatiilor legale de catre societate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse.

8. Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor. Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice executarea contractului incheiat intre dumneavoastra si societate. In acest caz atat societatea cat si reprezentantii sai sunt exonerate de raspundere. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra la adresa de e-mail: sau prin orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Va vom raspunde deindata.

Daca sunteti nemultumit, aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP.

Echipa ECOLOGIC 3R AMBALAJE