ECOLOGIC 3R AMBALAJE

operator economic national licentiat cu Licenta nr. 9 din 2017
de catre Ministerul Mediului

ECOLOGIC 3R AMBALAJE

ECOLOGIC 3R AMBALAJE incheie contracte de preluare a obligatiilor privind
realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

ECOLOGIC 3R AMBALAJE

ECOLOGIC 3R AMBALAJE incheie contracte de preluare a obligatiilor privind
realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

ECOLOGIC 3R AMBALAJE este un operator economic national licentiat cu Licenta nr. 9 din 2017 de catre Ministerul Mediului in vedera preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje avand ca scop organizarea si finatarea sistemului de gestionare al ambalajelor si al deseurilor de ambalaje, in numele operatorilor economici responsabili, conform Legii 249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Soluții și avantaje

 • Soluția

  Solutia optima oferita de ECOLOGIC 3R AMBALAJE presupune indeplinirea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, prevazute in legislatie, prin intermediul unei alternative legale mult mai avantajoase din punct de vedere financiar, materializata printr-un contract de prestari servicii cu societatea noastra.

 • Avantaje

  Avantajele sunt in primul rand de ordin FINANCIAR. Avand un contract cu Ecologic 3R AMBALAJE, veti avea de plata de pana la 80 % mai putin comparativ cu valoarea penalitatilor datorate de dumneavoastră catre Administraţia Fondului pentru Mediu in condiţiile neindeplinirii obligaţiilor rezultate din contextul prezentei legi.

Obiective și Principii

 • Deservirea interesului general al tuturor partenerilor implicati in sistem;
 • Tratament echidistant fata de parteneri;
 • Oferirea unor servicii de consultanta gratuita in ceea ce privesc problemele generale si specifice, legate de ambalaje, ale partenerilor, obligatii declarate si asumate in calitatea sa de operator al transferului de responsabilitate.
 • Oferirea unui site securizat
  Secure
 • Preluarea responsabilitatii pentru toate tipurile de materiale prevazute in Legea 249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje pentru agentii economici aflati in contract de colaborare;
 • Gestionarea in mod transparent a fluxurilor financiare in conditiile prevazute de lege;
 • Derularea de programe educationale, de informare si constientizare a consumatorilor pentru actul de depunere selectiva a deseurilor;
 • Realizarea de studii privind activitatea de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje;