ECOLOGIC 3R AMBALAJE

operator economic national licentiat cu Licenta nr. 3 din 2019
de catre Ministerul Mediului

ECOLOGIC 3R AMBALAJE

ECOLOGIC 3R AMBALAJE incheie contracte de preluare a obligatiilor privind
realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

ECOLOGIC 3R AMBALAJE

ECOLOGIC 3R AMBALAJE incheie contracte de preluare a obligatiilor privind
realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

ECOLOGIC 3R AMBALAJE este un operator economic național de tip OIREP, care este licențiat cu Licența nr. 3 din 2019 de către Ministerul Mediului în vedera preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje având ca scop organizarea și finanțarea sistemului de gestionare al ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje, în numele operatorilor economici responsabili, conform Legii 249/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Soluții și avantaje

 • Soluția

  Solutia optima oferita de ECOLOGIC 3R AMBALAJE presupune indeplinirea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, prevazute in legislatie, prin intermediul unei alternative legale mult mai avantajoase din punct de vedere financiar, materializata printr-un contract de prestari servicii cu societatea noastra.

 • Avantaje

  Avantajele colaborării cu un OIREP in 2021 sunt în primul rând de ordin FINANCIAR. Devenind partener Ecologic 3R AMBALAJE, veți avea costuri mai mici cu gestionarea obligatiilor privind ambalajele ce le puneti pe piata comparativ cu valoarea penalităților datorate de dumneavoastră catre Administraţia Fondului pentru Mediu in condiţiile neindeplinirii obligaţiilor rezultate din necesitatea respectarii legii 249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiective și Principii

 • Deservirea interesului general al tuturor partenerilor implicati in sistem;
 • Tratament echidistant fata de parteneri;
 • Oferirea unor servicii de consultanta gratuita in ceea ce privesc problemele generale si specifice, legate de ambalaje, ale partenerilor, obligatii declarate si asumate in calitatea sa de operator al transferului de responsabilitate.
 • Oferirea unui site securizat
  Secure
 • Preluarea responsabilitatii pentru toate tipurile de materiale prevazute in Legea 249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje pentru agentii economici aflati in contract de colaborare;
 • Gestionarea in mod transparent a fluxurilor financiare in conditiile prevazute de lege;
 • Derularea de programe educationale, de informare si constientizare a consumatorilor pentru actul de depunere selectiva a deseurilor;
 • Realizarea de studii privind activitatea de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje;
 • Realizarea de studii prin OIREP în 2021 privind activitatea de colectare si valorificare a deșeurilor de ambalaje;